امروز نیز پس از افت ده هزار واحدی به یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار واحد رسید تا سهامداران نگران روزهای آتی بازار شوند. البته که این عدد یکی از حمایت‌های مهم بازار است و شاید برخی به امید گرفتن سودی کوتاه مدت در برخی گروه‌ها وارد شوند. امروز در این برنامه چارسو با مسعود مهدیان به بررسی این روزهای بازار سرمایه پرداخته‌ایم.