نماد شستا با ورود بیش از ۱۲۷ میلیارد تومانی بیشترین ورود پول حقیقی ها را از آن خود کرد. این نماد با بیش از یک میلیارد برگ سهم بیشترین حجم صف خرید را داشت.

 خروج ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی پول از صندوق های درآمد ثابت و صندوق های بورسی از جمله موارد روز قبل بود.

 مخبر هم در حاشیه جلسه روز گذشته مجلس در خصوص موضوع ارز این طور عنوان کرده است که کسی بهتر از ما توان اداره امور ارزی را ندارد.

 بانک تجارت هم از عدم وجود تقاضای خرید برای شرکت های زیر مجموعه خود خبر داد.

 فولاد نیز ۱۵ اسفند ماه برای تصمیم در مورد افزایش سرمایه به مجمع عمومی می رود.