شرکت صنایع شیمیایی سینا با نماد شسینا اعلام کرده به دلیل تعویض پست برق کارخانه و تعمیرات اساسی از ۱۱ مرداد تا ۲۵ مرداد تمام واحدی‌های تولید این شرکت متوقف خواهد شد.

شرکت بهساز کاشانه تهران با نماد ثبهساز از مزایده یکی از واحدهای مسکونی پروژه لطیفی خود در شهر تهران خبر داده و مبلغ پایه این مزایده برای ۲۳۳ متر واحد مسکونی را حدود ۷۹ میلیارد تومان تعیین کرده است.

شرکت مهندسی صنعتی روان فن‌آور در گزارش سه‌ماهه بهار ۱۴۰۲ خود از درآمد عملیاتی ۱۳ میلیارد تومانی با رشد ۱۵ درصدی رونمایی کرده و نماد شرکت مبین وان کیش (اوان) در همین بازه زمانی با کاهش ۱۱ درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به سال گذشته، رقم ۳۹ میلیارد تومان فروش داشته است.