شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با نماد تاصیکو نیز در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت امسال رقم ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی را به عنوان درآمدهای عملیاتی خود عنوان کرده و از این میزان رقم ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را به عنوان سود خالص شناسایی کرده است.

سایپا نیز همچون دوره‌های گذشته علت زیان صورت‌های مالی خود را قیمت‌گذاری دستوری و افزایش نهادهای تولیدی عنوان کرده است تا این موضوع برای گروه خودروسازی کشور همچنان به عنوان یک دلیل همیشگی باقی بماند.

نماد غناب نیز از کاهش درآمد عملیاتی و سود ناخالص خود در سه ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر داد. این شرکت سود خالص سه ماهه بهار را ۸۰۰ میلیون تومان ثبت کرده که نسبت به دوره قبل با افت چشمگیر ۸۸ درصدی همراه شده است. رقم سود ناخالص این شرکت برای بهار ۱۴۰۱ مبلغ ۶.۷ میلیارد تومان بوده است.