در این گزارش جدید عنوان شده که ۸ درصد از درآمدهای عملیاتی این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت همراه شده و همچنین سود ناخالص این نماد با کاهش ۲۴ درصدی نسبت به دوره ۹ ماه سال ۱۴۰۱ به رقم ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

شرکت خوراک دام پارس با نماد غدام نیز در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ رشد ۹۰درصدی در درآمدهای عملیاتی خود داشته که از این میزان به سود خالص ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی دست یافته است.

شرکت توسعه فن افزار توسن نیز در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری با رشد ۶۴ درصدی در درآمدهای عملیاتی خود سود خالص ۳۵۲ میلیارد تومانی را شناسایی کرده است.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی نیز ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی با نرخ ۲۳ درصد منتشر می کند.

شرکت کالسیمین نیز یکی از دلایل کاهش ۳۷ درصدی سود خالص در دوره شش ماهه سال جاری نسبت به سال مالی قبل را افزایش در هزینه مالیات بر درآمد به دلیل عدم معافیت شمش روی صادارتی اعلام کرده است.