شرکت پاکسان نیز در سه ماه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۳ به رقم ۷۶ میلیارد تومان سود دست یافت. پاکسان در دوره مشابه سال قبل زیان ۲۱ میلیارد تومانی را ثبت کرده بود.

صنایع بسته‌بندی ایران نیز در بازه سه ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۳ از درآمد ۷۵ میلیارد تومانی رقم ۴ میلیارد تومان را به عنوان سود خالص ثبت کرد. این در حالی است که این شرکت برای دوره مشابه قبل خود ۹ میلیارد تومان زیان اعلام کرده بو

نسخه کامل را در سایت اکوایران ببینید.