بعد از شفاف‌سازی بانک تجارت در خصوص افزایش ۱۹ همتی سود خود در چند روز گذشته، نماد بانک ملت نیز با انتشار گزارش صورت سود و زیان حسابرسی نشده سال مالی ۱۴۰۲ خود اعلام کرده است سود خالص این بانک از رقم ۴۹.۶ همتی به ۷۰.۳ همت رسیده است. که رشد ۴۲ درصدی را به همراه داشته.

بانک تجارت هم در گزارش صورت سود و زیان تلفیقی ۱۴۰۲ خود رقم ۳۴.۴ همتی را برای سودخالص عنوان کرده که ۱۲۰درصد رشد را نشان می دهد.