امروز در برنامه چارسو با مهمان برنامه، احسان محمدی، کارشناس بازار سرمایه، به تحلیل سهم فولاد هرمزگان با نماد هرمز پرداختیم.