پس از انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱ برخی از سهامداران به آن انتقادات فراوانی داشتند و مدعی بودند با تصویب بندهای لایحه بودجه برخی از صنایع سودده نخواهند بود. به عنوان مثال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از موارد اعتراض سهامداران بود.

امروز در برنامه چارسو با مهدی دلبری به بررسی بودجه پرداخته‌ایم و در خصوص صنایع پیشتاز در سال آینده صحبت کردیم.