در گفتگویی با نوید قدوسی، تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی دلایل و ریشه های جو رکودی بورس پرداخته ایم و اینکه چرا به رغم تاکید بسیاری از کارشناسان در خصوص وفور سهم هایی با ارزندگی کمتر از قیمت تابلو، تقاضایی برای آنها وجود ندارد؟ آیا لایحه بودجه ۱۴۰۱چشم انداز مثبتی از بورس در میان مدت و بلندمدت را نشان می دهد؟