همتی و تعادل بازار ارز .تاثیر اعدام ها در ایجاد تعادل و کنترل بازارها

ارز بی ثبات و پر نوسان است. دستور و بگیر و ببندها تاکنون بی نتیجه. اما حرکت صعودی و پرشتاب قیمت ارز ، بدون تغییر مولفه های بنیادین اقتصاد، امیدها به کاهش قیمت را زنده نگهداشته. آیا اعدام سلطانها در بازارهای مختلف ، توانسته تاثیری بر کاهش اخلالها و تنش ها در این بازارها بگذارد؟ مروری بر تحولات اخیر نشان می دهد که انگار سلطانها و تاجهایشان بدلی و جعلی بوده و این ابزارها بی اثر.

ارز بی ثبات و پر نوسان است. دستور و بگیر و ببندها هم بی نتیجه. اما حرکت  صعودی و پرشتاب قیمت ارز ، بدون تغییر مولفه های بنیادین اقتصاد، امیدها  به کاهش قیمت  را زنده نگهداشته.
تعادل نرخ ارز ، تعادل بین عرضه و تقاضا است. تعادل یا عدم تعادل ، در واکنش به تغییر عوامل بنیادی  موثر بر عرضه و تقاضای ارز ایجاد می شود. اگر فشارهای سفته بازانه ، بدون تغییر عوامل بنیادی در بازار ارز  باشد تعادل از بین می رود. کارشناسان معتقدند عدم تعادل ها  ، عموما به علت ورود شوک های موقتی به اقتصاد است . در حال حاضر صادرات و دریافتهای ارزی  دچار افت محسوس شده که امید است  بارفع این شوک، احتمالا دوباره تعادل ایجاد شود. تاکنون ابزارهای مختلفی که برای تنظیم و کنترل بازارها بکارگیری شده چندان موثر نبوده از جمله اعدام افرادی که با لقب سلطان به دار آویخته شده اند . کارشناسان معتقدند این کار بی فایده است . مشکل بازار ها، تصمیم گیری های غلط   و انحرافی، و در نتیجه آن ،ایجاد انحصار، رانت و فساد سیستماتیک   است.  آسیب شناسی  و مروری بر تحولات اخیر هم نشان می دهد که اعدام سلطانها در بازارهای مختلف ، نتوانسته تاثیری بر کاهش اخلالها و تنش ها  و بی ثباتی در این بازارها بگذارد . سلطانها فقط تاج نمادین داشته اند .  واقعی نبودند. حذفشان بی فایده .

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد