ترکیب 45 نفره کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس و ریاست آن مشخص شد، اما بدون حضور یکی از معروف ترین چهره های اقتصادی مجلس انقلابی؛ سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم، که برای عضویت در کمیسیون تلفیق مجلس رای نیاورد. کسی که بیش از چهار سال مسئول خزانه داری کشور بود. اقتصاد خوانده و در مقایسه با منتخبان کنونی تجربه بالایی دارد. باز ماندن از حضور در کمیسیون تلفیق در شرایطی رقم خورد که او در ابتدای کار سودای ریاست مجلس داشت.  در ادامه بر دنبال آن بود شانس خود را برای ریاست کمیسیون برنامه و بودجه بیازماید. با این حال نتوانست ردای ریاست را بپوشد. ناکامی او در ریاست البته از منظر ناظران قابل فهم است زیرا پست های ریاست در مجلس کاملا سیاسی است و برای رسیدن به آن باید با جریان ها و شخصیت های متنفذ سیاسی اتحاد و ائتلاف کرد.

اما رای ندادن به او برای عضویت در کمیسیون تلفیق که قرار است مرجع تخصصی رسیدگی به سند بودجه باشد با علامت سئوال مواجه است. در سنوات قبل مجلس چهره های اقتصادی که خاستگاه سیاسی متفاوت از جریان اصلی مجلس داشتند به دلیل توان اقتصادی حداقل در جمع اعضای کمیسیون تلفیق بودند اما در این دور شمس الدین حسینی در مجلسی که حداقل در اعلان، خاستگاه سیاسی مشترک دارد توفیق حضور در کمیسیون تلفیق را نمی یابد.

یک نفر می گوید:غیبت یک اقتصاد خوانده با سابقه وزارت در کمیسیونی تخصصی شاهدی بر این است که هر جا بوی تقسیم رانت می‌دهد خودی و غیرخودی شکل می‌گیرد. به همین خاطر است که در مجلس تحت حاکمیت اصولگرایان فردی منتسب به این جریان با همه تخصصی که در مقایسه با سایرین دارد جا می ماند تا کسانی که خودی تر هستند وارد شوند. اگر می بینید چرا بودجه های سنواتی نمی‌تواند مشگل گشا شوند کافی است به نحوه انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق توجه کنید جایی که به لایحه بودجه قرار است رسیدگی کند. این نحوه انتخاب نشان می دهد انتخاب های رانتی به رسیدگی های رانتی منجر می شود.