این گزارش عملکرد توسط شخص وزیر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران به مناسب هفته کار و کارگر اعلام شد. 

گزارش عملکردی که ظاهرا هیچ نشانی از آن در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود. حتی در گزارش رسمی سازمان تامین اجتماعی. استناد وزیر کار به کدام مراجع است؟

گزارش اکوایران از ریزآمارهای اشتغال و میزان بیمه‌شدگان ببینید.