به گزارش اکوایران، در پاییز سال جاری بیش از 75 درصد از زنان شاغل در کل کشور، در بخش خصوصی مشغول به کار بوده‌اند. البته این نسبت میانگینی از کل کشور است و اگر وضعیت هر استان به تنهایی بررسی شود نتایج متفاوتی به دست می‌آید. برای مثال، از میان 31 استان کشور، بخش خصوصی بیش‌ترین سهم را از اشتغال زنان در استان‌های گیلان، کرمان و کرمانشاه داشته است. پایتخت نیز در رتبه 16ام این رده‌بندی قرار گرفته است. در سوی دیگر ماجرا، کمترین سهم این بخش از بازار کار زنان در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد دیده شده است. در این استان کمتر از 50 درصد از زنان شاغل در بخش خصوصی فعالیت دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نسبت در پاییز 1402 نسبت به پاییز 1401 در 16 استان افزایش یافته در حالی که در سایر استان‌ها کاهشی بوده است. بیش‌ترین افزایش سهم بخش خصوصی از اشتغال زنان طی این بازه زمانی در استان بوشهر دیده شده است. در مقابل، بیش‌ترین اُفت این شاخص نیز به نام استان سمنان ثبت شده است.

 شاخص‌هایی برای ارزیابی بازار کار

با توجه به اهمیت بالایی که مسئله کار و اشتغال دارد، شاخص‌های مختلفی برای رصد و بررسی تغییرات آن طراحی شده است. یکی از این شاخص‌ها، سهم بخش‌های شغلی از بازار کار زنان و مردان است. این نسبت برای بخش دولتی و خصوصی ارائه می‌شود. برای مثال، سهم بخش خصوصی از اشتغال زنان نشان می‌دهد که چند درصد از زنان شاغل، در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. به تبع، با کسر کردن این نسبت از 100، درصدی از زنان شاغل که در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند مشخص می‌شود.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در پاییز امسال، حدود 4 میلیون و 8 هزار زن در بازار کار کشور شاغل بوده‌اند. از این تعداد، 76.6 درصد در بخش خصوصی فعالیت داشته‌اند. این در حالی است که این نسبت در پاییز سال گذشته 76.2 درصد بوده است. بنابراین سهم بخش خصوصی از اشتغال زنان در کل کشور کمی افزایش یافته است.

021121

گیلان، رکورددار اشتغال زنان در بخش خصوصی

شواهد بدست آمده از گزارشات مرکز آمار حاکی از آن است که در پاییز 1402، سهم بخش خصوصی از اشتغال زنان به ترتیب در استان‌های گیلان، کرمان و کرمانشاه بالاتر از سایر استان‌ها بوده است.

برای مثال، در گیلان 89 درصد از زنان شاغل در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند. این امر نشان می‌دهد که یا اقبال زنان گیلانی برای کار در مشاغل دولتی کم بوده و یا نهادهای دولتی قابلیت جذب زنان متقاضی اشتغال در این بخش را نداشته است.

در رتبه دوم، استان کرمان قرار گرفته که سهم بخش خصوصی از اشتغال زنان در آن 83.3 درصد برآورد شده است. در نهایت، کرمانشاه نیز با ثبت این شاخص در سطح 83.1 درصد در رتبه سوم ایستاده است. پس از آن، استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تنها استان‌هایی هستند که سهم بخش خصوصی از اشتغال زنان در آن‌ها بالای 80 درصد است.

این در حالی است که تصور می‌شد استان تهران به دلیل ظرفیت‌های بالای شغلی، سطح بالاتری از این شاخص را به خود اختصاص دهد در حالی که داده‌ها نشان می‌دهد که در تهران، 75.8 درصد از زنان شاغل فعال در بخش خصوصی هستند.

در سوی دیگر ماجرا، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد و سمنان ایستاده‌اند که این نسبت در آن‌ها کمتر از سایر استان‌ها است. برای مثال، تنها 43.3 درصد از زنان شاغل کهگیلویه و بویراحمد در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. این نسبت در سمنان 60.3 درصد برآورد شده است.

021121

تغییرات سهم بخش خصوصی از اشتغال زنان نسبت به پاییز 1401

ارقامی که تاکنون ارائه شد اشاره به سهم بخش خصوصی از اشتغال زنان در پاییز 1402 دارد. این ارقام در پاییز 1401 در سطح متفاوتی قرار داشته‌اند.

برای مثال، این شاخص در استان گیلان در پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش 0.5 واحد درصدی مواجه شده است. استان کرمانشاه نیز افزایشی نزدیک به 9 واحد درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که سهم بخش خصوصی از اشتغال زنان طی پاییز سال جاری در استان کرمان 1.5 درصد نسبت به پاییز سال قبل کمتر شده است.

به طور کلی، این نسبت از میان 31 استان کشور در 16 استان نسبت به پاییز 1401 افزایش و در سایر استان‌ها کاهش یافته است. شدیدترین افزایش 11 واحد درصد بوده که در استان بوشهر دیده شده است. شدیدترین اُفت نیز 8.2 واحد درصد بوده که مربوط به استان سمنان است.