در این برنامه کامکس در گفت‌وگو با ابوذر انصاری، تحلیلگر بازارهای کالایی به این سوالات پاسخ داده می‌شود.