سقوط قمیتی در بازار فلزات صنعتی ادامه‌دار شده، به نحوی که مس در کف کانال قیمتی ۱۶ ما اخیر خود معامله می‌شود، اما چه دلایلی باعث شده است تا فلز سرخ بی‌توجه به اعتصابات کارگری در شیلی تا کف کانال ۸ هزار دلاری عقب‌نشینی قیمتی داشته باشد؟