اما عامل رشد جهانی بهای مواد اولیه تولیدکننده شوینده‌ها (LAB) چیست؟ آیا این جهش قیمتی را هم می‌توان به جنگ روسیه و اوکراین نسبت داد؟

در این برنامه کامکس صنعت LAB به‌عنوان ماده اولیه اصلی سازنده شوینده‌ها در مقیاس جهانی و داخلی مورد بررسی قرار گرفت.