بازار صادراتی مقاطع طویل فولادی ترکیه نیز با افت تقاضا روبرو است و این موضوع سیگنالی کاهشی برای بازار قراضه به همراه داشته است. در شرایطی که تقاضای فولاد در نقاط مختلف دنیا رو به کاهش گذاشته دولت چین همچنان وعده بازگرداندن تقاضا به وضعیت عادی را می‌دهد. در این برنامه کامکس با مرور مهم‌ترین اخبار نشریه پلتس وضعیت بازار آهن و فولاد چین و سایر نقاط دنیا بررسی شد.