البته این فلز نیز در شرایط کنونی با اوج قیمتی خود برای سال جاری که در آوریل به ثبت رسید فاصله دارد. اما چه عواملی باعث شده تا این فلز از سقوط قیمتی در امان بماند؟ آیا باید منتظر افت نرخ در این فلز باشیم؟

در این برنامه کامکس با حضور مهتاب راه‌چمنی  تحلیلگر کارگزاری بانک صنعت و معدن نوسان قیمتی فلز روی در بازار جهانی بررسی و صنعت روی مورد تحلیل قرار گرفت.