برنامه کرور

تحلیل دادگاه متهمان ارزی

این قسمت از برنامه کرور، دادگاه متهمان ارزی را تحلیل می کند.

در این برنامه کرور  با حضور کارشناسان ، تحولات بازار ارز و سکه در هفته گذشته را مورد بررسی قرار داده و به تحلیل  دادگاه متهمان ارزی می پردازد. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد