برنامه کرور

خبر اخذ مالیات از سود سپرده ها چه بود و چه انعکاسی در رسانه ها داشت؟

بررسی روند بازار ارز در هفته گذشته، اخذ مالیات از سود سپرده ها و در نهایت تحلیل اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در مورد روند بازار ارز از جمله محورهای این قسمت از برنامه کرور است.

روند بازار ارز در هفته گذشته به چه شکل بود؟

در هفته های گذشته بازار ارز به طور ملایمی کاهشی بوده است، کارشناس این قسمت از برنامه کرور بیان می کند که دلار روندی که از اواخر تابستان شروع کرد را ادامه می دهد. اما اتفاقی که افتاده این بوده است که به مرور زمان تغییرات در این دامنه قیمتی محدودتر شده است. همچنین به گفته او بازار بورس امسال وضعیتی به مراتب بهتری از بازار ارز داشته است. او در صحبت هایش به عواملی اشاره می کند که می تواند قیمت فعلی دلار را کاهش دهد و یا حتی باعث افزایش قیمت آن شود اشاره می کند. در بخش دیگر این قسمت از برنامه کرور، با رسول فروغ فرد، کارشناس درباره روند دلار صحبت می شود. او به بررسی روند نرخ دلار در بازار طی شش ماه گذشته می پردازد و این موضوع را مطرح می کند که نه تنها سیاست گذار توانسته است که قیمت دلار را کاهش دهد بلکه این کاهش در یک مقطع فشار حداکثری انجام شده است اما این تمام ماجرا نیست و فروغ فرد می گوید که نباید فقط یک جنبه از قضیه را ببینیم بلکه باید بازه زمانی گذشته را قبل از شش ماه ببینیم و گسترده تر به این موضوع نگاه کنیم.

اخذ مالیات از سود سپرده ها یکی دیگر از موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود. کارشناس این برنامه درباره این موضوع مطرح می کند که پیش نویس آیین نامه اصلاحات مالیات مستقیم چهار هدف مشخص را بررسی کرده است و در ادامه به بررسی این چهار هدف می پردازد و هرکدام را شرح می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد