محسن هاشمی آمار وزارت بهداشت را قبول ندارد

رییس شورای شهر ضمن دفاع از گزارش مرکز پژوهش ها آمار وزارت بهداشت را رد کرد.

محسن هاشمی امار فوتی های ناشی از کرونا را بر اساس نظر متخصصان و گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیشتر از امار اعلام شده دانست. او معتقد است وزارت بهداشت هم این فاصله اماری را قبول دارد و دلیل آن تاخیر در اعلام فوتی ها در ایران ، نبود امکان تست کافی و عنوان شدن نام بیماری هایی مثل مشکل خاد تنفسی و شبه انفولانزا است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد