معامله‌گران معتقدند تمامی بازارها به مرز مقاومت رسیدند، مرزی که اگر محکم باشد موجب برگشت قیمت دلار به سمت پایین می‌شود و در صورت فروریختن، فاز صعود قیمت دلار حفظ می‌شود.