حقایق پایه ای رشد و توسعه

در این ویدیو بعضی داده های پایه ای توسعه در مورد کشورهای مختلف و در طول زمان ارایه می شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد