ویدئو های مرتبط

نگاه اجمالی به اهمیت نهادها

در این ویدیو قدرت نهادها نشان داده می شود. اما عامل ایجاد نهادها چیست؟ آیا می توانیم نهادها را تغییر دهیم؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد