جغرافیا و توسعه، تجارت

مالیات می تواند باعث کاهش تجارت شود، ولی کوه ها هم همین تاثیر را دارند! با توجه به جغرافیا چه چیزهایی در مورد تجارت یاد می گیریم؟

مالیات می تواند باعث کاهش تجارت شود، ولی کوه ها هم همین تاثیر را دارند! با توجه به جغرافیا چه چیزهایی در مورد تجارت یاد می گیریم؟ 

این ویدیو همچنین دو تئوری متفاوت در مورد تجارت که توسط دیوید ریکاردو و آدام اسمیت ارایه شدند را مقایسه می کند. ایده ریکاردو در کتاب های درسی یافت می شود ولی احتمالا ایده اسمیت مهم تر است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد