جغرافیا و توسعه، بیماری ها

در این ویدیو توزیع جغرافیایی بیماری ها، هم برای انسان ها و هم حیوانات، و همچنین تاثیر آنها بر رشد را بررسی کرده، اهمیت چرخه های مطلوب و معیوب را در توسعه مشاهده می کنیم.

جی دی پی سرانه با دور شدن از خط استوا افزایش می یابد. دلیل آن چیست؟

چرخه های معیوب چگونه خود را تکرار می کنند؟

جغرافیا در چه صورتی پتانسیلی برای توسعه ی اقتصادی است؟

ارایه ای در مورد ریشه کنی مالاریا در قاره آمریکا

http://bit.ly/۲QsgBOz

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد