قسمت پانزدهم - اصلاحات کشاورزی چین

حرکت چین در کشاورزی از مالکیت اشتراکی به سمت اتکای بیشتر بر مسئولیت فردی و حقوق مالکیت خصوصی چه تاثیری در اقتصاد این کشور داشت؟ در این قسمت ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد