قسمت سی و هفتم - آب و سد

یک مزیت واضح سد، تولید مقدار زیادی انرژیست که اصطلاحا انرژی سبز است و اثر مخربی بر محیط زیست ندارد.

سدها مزیت سیاسی نیز دارند، چرا که نماد موفقیت یک سیستم سیاسی در کمک رسانی به مردم به شمار می‌ روند.

اما این موضوع در عین حال می ‌تواند یک نکته منفی باشد، زیرا در سد سازی عموما هزینه ‌واقعی از برآوردها پیشی می ‌گیرد که فساد و هدررفت منابع را در پی دارد.

امروزه بیشتر کشورهای جهان از سد سازی به عنوان یک پروژه توسعه روی برگردانده ‌اند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد