ایشان چندین توصیه اقتصادی مهم نیز داشتند از جمله آنکه" منابع ارزی را مراقب باشیم که اگر چنانچه یک گشایش ارزی‌ای از یک ناحیه‌ای بوجود می‌آید این صرف واردات بی‌رویه نشود. "

نکته دیگر در سخنان رهبر انقلاب به موضوع شرکت های دانش بنیان اختصاص داشت. ایشان اشاره کردند که برای شرکت‌های دانش‌بنیان باید ضوابط کیفی تعریف شود. شرکتی که با فناوری ۴۰ سال پیش کار می‌کند نباید خودش را دانش‌بنیان جا بزند و از تسهیلات دانش‌بنیان‌ها استفاده کند.