روایت‌هایی که به اعتقاد روزنامه اعتماد در حال تکمیل پازل مقصر معرفی کردن تهران برای شکست مذاکرات احیای برجام است.

در میان روایت‌های ضد و نقیض متروپل هم ماجرای مرگ مالک این ساختمان که با روایت‌ ضد و نقیضی از سوی مسئولان روبرو بود دیگر بخش مورد توجه کاربران درفضای مجازی است که در کیوسک صبحگاهی امروز به آن پرداختیم.