در برنامه کیوسک امروز ۲۱ خرداد علاوه بر مرور نامه این اقتصاددانان، جزییات دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی و جوابیه دولتمردان به قطعنامه ضدایرانی را بررسی کردیم.