به گفته مقام های اروپایی دو طرف در خصوص مسائل فنی به توافق رسیده اند و آنچه باقی مانده تصمیم های سیاسی است. 

اما هر چه خبرها درباره شروع دور جدید مذاکراه ایران با طرف های خارجی با هدف مصالحه در پرونده هسته ای مثبت است در حوزه سیاست داخلی منازعه بالا گرفته است. 

از طرفی اصلاح طلبان به وعده‌های رییسی و رویکرد دولتش نقد دارند و از طرف دیگر رییس دولت نقدهای بیشتری را نسبت به دولت روحانی مطرح می‌کند. منازعه درون جریانی هم بر استیضاح وزیر صمت بالا گرفته است. این اتفاقات در کنار بازتاب اخبار تیتر اصلی مطبوعات امروز بود که در کیوسک صبحگاهی آن ها را بررسی می‌کنیم.