در برنامه کیوسک امروز به صحبت‌های پیمان جبلی، رییس رسانه ملی هم اشاره شد، او دیروز در جمع دانشجویان توضیحاتی درباره حذف عادل فردوسی پور ارائه کرد.