اگر فدرال رزرو نتواند تورم را با اتخاذ سیاست‌های انقباضی مهار کند، تکلیف اقتصاد ایالات متحده چیست؟