شاید اگر آن زمان هشدارها شنیده می شد، فرود بورس می توانست آرامتر و با خسارت کمتری همراه باشد. حال پس از دو سال، مرور اتفاقات و خطاهای سیاستی می تواند درسی برای سیاست‌گذار و اهالی بازار باشد.

مصاحبه «اکوایران» با سعید اسلامی بیدگلی که در آن زمان عضو شورای عالی بورس بود، شنیدنی است. این گفتگو فردا ساعت ۱۱:۳۰ منتشر خواهد شد.