«دیپلماسی اقتصادی» مهم ترین تکلیف مجلس یازدهم

رکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وظایف اقتصادی جدیدی را برای مجلس یازدهم تبیین کرده که اصلاح قانون بانکی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون نظام مالیاتی از مهم ترین موارد مطرح شده است.

 در این میان یکی از مهم‌ترین وظایفی که این مرکز برای نمایندگان مجلس تبیین کرده «دیپلماسی اقتصادی» است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد