بورس دما سنج اقتصاد نیست؟

در حالی که در اثر شیوع ویروس کرونا در آمریکا، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها به میزانی چشمگیر کاهش یافته، با این حال رشد شاخص ها در بورس های مختلف این کشور سوالات زیادی را پدید آورده است

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد