2 پیش‌شرط دریافت مالیات از خانه‌های خالی

نگاه آماری به تعداد خانه های خالی به استناد سرشماری سال 95 نشان می دهد، نرخ طبیعی خانه های خالی معادل 4 درصد بوده در حالی که تعداد خانه‌های خالی 11 درصد برآورد شده است.

 

میزان طبیعی خانه های خالی به این معناست که در بازار مسکن هر کشور یا شهری، باید تعدادی خانه خالی برای پاسخ به نیاز بازار خرید و فروش و رهن و اجاره وجود داشته باشد که اگر تعداد واحدهای خالی، کمتر از میزان طبیعی باشد به افزایش اجاره‌بها منجر می شود.

پیش شرط دریافت مالیات از خانه های خالی محاسبه دو نرخ در این حوزه است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد