سرعت گیر بازارساز برای کنترل ارز چیست؟

قیمت ارز که روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته، با واکنش رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد تا سیاست های کلی بازارساز و چشم انداز آینده این بازار را اعلام کند. سرعت گیر بازارساز برای متعادل سازی بازار چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد