قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن به اکوایران‌

پیش از ورشکستگی صنایع به سراغشان برویم

صنایعی که مشکل دارند آلارم می دهند، پیش از ورشکستگی به سراغ آنها برویم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد