نفس تنگی اقتصاد در دوران کرونا؛ اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

گزارشی پژوهشی چشم انداز اقتصاد ایران را در سه سناریو پیش بینی کرده است. سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران کدامند؟ پیش بینی ‌صندوق بین المللی پول از رشد منفی ۶ درصدی اقتصادی ایران محقق می شود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد