‌ابرتورم چیست؟

این روزها صحبت از ابرتورم در محافل اقتصادی بسیار مطرح می‌شود. اما شاید کمتر کسی به دقت این مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق نظر کارشناسان اقتصادی، ابرتورم به هیچ وجه پدیده ساده‌ای نیست و نمی‌توان سریعا یک اقتصاد را درگیر ابرتورم دانست. سوال‌های بسیاری در این خصوص مطرح است. چه زمانی تورم، افسارگسیخته شده و به ابرتورم منجر می‌شود؟ چه پروسه‌ای طی می‌شود تا کشوری به آن دچار شود؟ آیا می‌توان الگوهای ابرتورمی در کشورهای مختلف را به هم تعمیم داد؟ شاید لازم باشد که بیشتر در خصوص این مفهوم تامل کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد