اعتبار گذرنامه ایران در سال ۲۰۲۰: نهمین کشور از آخر

آخرین بررسی نهاد پژوهشی «پاسپورت ایندکس هنلی» نشان می‌دهد، اعتبار گذرنامه ایران در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۰۱۹ کمتر شده است. طبق این بررسی ایران در انتهای این رتبه‌بندی قرار دارد و ژاپن در صدر این رتبه بندی است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد