کدام خطرناک تر است، هیتلر یا سانسور؟

در آلمان پس از جنگ جهانی دوم کتاب"نبرد من" به قلم هیتلر، برای نیم قرن زیر تیغ سانسور بود و حق چاپ نداشت. چندی پیش اما مقامات آلمان تصمیم گرفتند به این کتاب اجازه‌ی چاپ دوباره دهند. کتاب ظرف یک سال به چاپ ششم رسید. بحث میان موافقان و مخالفان چاپ مجدد کتاب اما همچنان ادامه دارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد