چالش‎های ارزی تولید کنندگان

تحریم‎ها و در نتیجه آن کاهش چشم‎گیر درآمدهای نفتی، مشکلات بی‎سابقه‎ای را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. یکی از این مشکلات، مسائل ارزی است. از واردکنندگان گرفته تا تولید کنندگان، درگیر با این چالش ارزی هستند. بحث پیمان سپاری ارزی از جمله طرح‎هایی است که به گفته کارشناسان می‎تواند خلل بیشتری را وارد کند. باید دید بانک مرکزی چه سیاستی را در پیش می‌‎گیرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد