تغییر ذائقه اجاره نشینی در تهران

بررسی‌ آماری در بازار اجاره نشان می‌دهد ذائقه مالک و مستاجر در اخذ و پرداخت اجاره‌بها تغییر کرده. به‌طوری‌که این بار، مالکان خواهان دریافت «رهن کامل» هستند و مستاجر‌ها .تمایل به پرداخت «اجاره ماهانه» دارن

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد