شکست دولت در قیمت‌گذاری بازار اجاره!

اولین ماه اجرای «طرح تعیین قیمت مجاز برای افزایش اجاره‌بها» بر خلاف آنچه که دولت پیش بینی کرده بود، رقم خورد. در حالی که سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین شد، اما به استناد آمارهای رسمی اجهاره بها در تهران در این ماه ۲۷.۶ درصد افزایش یافت! نه تنها میزان اجاره بها بیش از سقف مجاز تعیین شده توسط دولت بود، بلکه میانگین رشد اجاره بها در سایر شهرها بیشتر از تهران بود!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد