چرا دلار برای ریزش قیمت مقاومت می کند؟

چرا دلار برای خروج از کانال ۲۰ هزار تومان مقاومت دارد؟ آیا باید منتظر کاهش تدریجی دلار بود یا ممکن است این ارز جهش دوباره‌ای تجربه کند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد