بورس در ایران ضد اقتصاد عمل می کند؟

آیا کسری بودجه دولت از طریق مالیات بر بازار سرمایه قابل جبران است؟ و این طرح چقدر منطقی است؟ کامران ندری اقتصاددان پاسخ می‌دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد